Translighters Super

Caracteristica principală a seriei Translighters-Super este creșterea dimensiunei manifestării caracteristicilor temporare, care permite o mai bună organizare a timpului. Timpul din punct de vedere al Teoriei Structurilor Fizice este structura sau reflectarea unei anumite ordini în realitatea noastră. Chiar Vanga spunea că, trebuie să tratezi nu boala, ci timpul bolnav. Timpul bolnav – reprezintă defectele din structura timpului.

Orice proces în realitatea noastră este încadrat în timp. Defectele timpului vor crea defecte în cursul acestor procese, le vor rupe dinamica și vor aduce haos şi obstacole. La urma urmei, defectul timpului este cel care întrerupe procesul. Dacă nu există timp, atunci nu există de asemenea nicio acțiune.

 

Cei mai mulți oameni vor să trăiască mai mult. Şi anume vor, ca durata lor de viaţă să fie mai lungă. În acelaşi timp mulţi oameni nu apreciază timpul vieţii lor, îl cheltuie pe vanitate, conflicte, lupte pentru supravieţuire, îl consumă pe acțiuni lipsite de sens, plictisitoare, intră ciclic în aceleaşi probleme.

Adesea, o astfel de atitudine se cultivă de mediul înconjurător, care are o structură puternic distorsionată a timpului şi transmite aceste distorsiuni pe oamenii care se află în acest mediu. În orice caz știm exemple despre  o altfel de viață, interesantă, bogată într-o varietate de evenimente, plină de bucurie, acțiuni pozitive active, fără conflicte, prietenoasă, plină de dragoste. Adică timpul vieţii poate avea o altă calitate.

Ce fel de timp vă doriți în viața dvs.?

Timpul vieţii al unui obiect sau proces – este timpul în care acesta se manifestă în realitate. Dacă nu există un timp al vieții, atunci nu există nici obiectul respectiv. Acesta poate exista în lumea structurilor ca un complex de structuri, dar pentru ca el să apară în realitate, e nevoie să se releve structura timpului vieții sale.

Calitatea vieţii depinde de calitatea structurii timpului din timpul vieții. Dacă acest timp este viu, atunci şi viaţa este vie şi diversă, pe când dacă timpul nu este viu, atunci şi viaţa este tristă şi gri. Translighters Super permite organizarea structurii timpului viu din timpul vieții utilizatorilor şi crearea condiţiilor necesare pentru restabilirea proceselor şi funcţiilor atât ale organismului utilizatorului, cât şi ale acelor evenimente la care acesta participă.

Fezabilitatea funcţiei timpului la Translighters Super constă în continua generare a timpului. Posibilitatea generării timpului este legată de particularitățile conștiinței umane, care includ manifestarea unor aspecte ale vieții prin conectarea unor procese, care nu puteau fi conectate anterior. Adică includerea în zona de conștientă a multitudinii din alte realități.

Dacă versiunile anterioare ale Translighters includeau resursa temporară ca  un iluminat suplimentar al câmpului evenimentului, aceasta serie merge pe redistribuirea suplimentară a acestei resurse în funcţiei de scop. Pentru un flux suplimentar de bunăstare, apare o resursă suplimentară de timp al vieții, ca prosperitate pentru prosperitate.

Crește predictibilitatea evenimentelor ca o anticipare a realității. Realitatea se umple cu noi sensuri și noi semne, care pot construi o nouă imagine a universului și a vieții. Aceasta se manifestă ca o extensie a "memoriei viitorului." Pe această bază apare nu numai posibilitatea de a urma un curent de fluxuri temporale, dar şi de a forma fluxuri noi în mod independent, care se materializează în fluxuri de resurse, relaţii noi, noi manifestări ale vieții. Apare şansa de a deveni mai viu, dezvoltând noi calități ale vieţii.

Se îmbunătățește capacitatea de reacție la noi informaţii, ceea ce permite eliberarea de dependențe, de manipulare și presiune a circumstanțelor. Utilizatorul devine mult mai imprevizibil, acțiunile sale devin surprinzătoare și creative.

Creşte capacitatea revelatoare a conștiinței, datorită faptului că sistemul circulator devine o antenă de rețea cu caracteristici temporale multidimensionale, care duce la obţinerea de noi cunoștințe, la o nouă înțelegere a realității și a drumului propriu în ea.

Structura Translighters Super acordă construcțiile mintale,  cu esenţa spirituală a omului.

Această relație amplifică acuratețea deciziilor, minimaxitatea și eficacitatea motivelor vitale şi aduce la un nou nivel  proiecţia amplificată în mediul înconjurător a calităţilor, capabile să captiveze sufletele "adormite" şi minţile "rătăcite". Procesele, implicate în utilizarea Super, ating noile stări de conștiință, varietatea calităților individului și conștiințele colective ale mediului, precum și vectorii multidimensionali ai dezvoltării utilizatorului.

No Comments Yet.

Leave a comment