Despre Lumina Vie sau Cum putem avea o VIATA LUMINOASA?

EXISTENŢĂ OBSCURĂ SAU O VIAŢĂ LUMINOASĂ

Zolotov B.E., Avdeev S.D.

Fondul BIFO, Institutul de Modelare şi Construire a Structurilor

Când întâmpină greutăţi sau are o viaţă care nu-l satisface, omul spune că duce o existenţă obscură. Adică duce lipsă de lumină în propria-i viaţă. Iar atunci când viaţa îţi aduce mulţumire, bucurie şi iubire, atunci se foloseşte o altă expresie – şi anume, Viaţă Luminoasă. Despre ce fel de lumină este vorba? Cea care îi lipseşte omului nefericit şi cea de care se bucură cel fericit? Limba rusă abundă de expresii care descriu năzuinţa oamenilor spre lumină. De exemplu expresia Om Luminos. Este un om care îi atrage pe ceilalţi, un om respectat şi un exemplu de urmat. Sau expresiile Lumina Cunoaşterii, Lumina Iubirii, Dumnezeu este Lumină. La ce lumină se face referinţă? Este una şi aceeaşi lumină, sau sunt lumini diferite?

Vom îndrăzni să presupunem că ar fi vorba despre diverse manifestări ale Luminii Vii. Lumina Vie (Lumina Bio) – este lumina pe care o emană toate fiinţele vii. Datorită eforturilor dedicate ale profesorului Korotkov K. G. şi a colaboratorilor lui s-a avansat uimitor de mult în cercetarea acestei Lumini Vii. Aparatele şi soft-urile elaborate de el, au permis accesul la nişte date unice, care demonstrează importanţa Luminii Vii pentru toată lumea şi pentru Viaţa pe Pământ. De calitatea Luminii Vii depinde viaţa omului, bolile şi nefericirile sale, sau dimpotrivă sănătatea şi fericirea sa. De fapt, fiecare fiinţă vie posedă un Sistem Luminos de Percepţie (SLP) bilateral, prin care efectuează schimbul informaţional cu lumea înconjurătoare şi care completează sensibilitatea organelor de percepţie.

O parte din emanaţiile SLP este surprinsă de metoda GDV (Bio-Well, Camera GDV) şi este accesibilă pentru cercetare.

Cercetarea Luminii Vii se întinde pe câteva decenii. S-au făcut între timp descoperiri uluitoare. Însă multiplele posibilităţi de a folosi SLP în folosul fiinţelor vii, şi mai ales al oamenilor, îşi aşteaptă încă descoperitorii. În această lucrare vom încerca să punem accent pe un aspect important al folosirii Luminii Vii de către oameni – Crearea de Lumină. Iată despre ce este vorba: emanând în permanenţă lumină, omul îşi lasă o urmă în lumea înconjurătoare. În anii 90 ai secolului trecut, autorii acestei lucrări au cercetat particularităţile informaţionale ale acestei urme. S-a stabilit că oamenii pot percepe urma informaţională lăsată de alţii şi pot reacţiona la aceasta şi o pot oglindi în propriile acţiuni chiar după mai mult timp (1). Se pot reflecta chiar şi gândurile şi emoţiile oamenilor care au lăsat urma.

Pe parcursul mai multor ani s-au condus cercetări complexe asupra Sistemului Luminos de Percepţie (SLP) şi a urmelor luminoase. S-au făcut încercări de a înţelege de ce ar avea nevoie natura de un asemenea mecanism de înregistrare şi redare a informaţiei. În ce scopuri poate fi folosit acesta şi ce beneficii ar avea omul de pe urma lui? Din păcate, în această lucrare nu vom reuşi să punem în lumină toate etapele cercetării şi rezultatele obţinute. Ne vom opri asupra câtorva.S-a dovedit că acest mecanism de inter-influenţe este folosit de Natură ca să dezvolte Viaţa. Pe întreaga perioadă de existenţă a cunoaşterii ştiinţifice (aproximativ 300 de ani), oamenii de ştiinţă au observat în diferite fenomene ale naturii vii elemente de dezvoltare, pe care le-au denumit Evoluţie. Adică dezvoltarea sistemelor de la simple la complexe. Evoluţia are un caracter global pentru Pământul nostru.

 

Paleontologii au demonstrat că la începutul apariţiei vieţii pe Pământ, câteva miliarde de ani în urmă, existau bacterii monocelulare simple, care au devenit din ce în ce mai complexe şi au format treptat diversitatea lumii vii. Există diferite teorii care încearcă să explice mecanismul creării de noi calităţi, specii şi forme de viaţă. Nu le vom analiza sau combate.

După părerea noastră, Natura a creat un mecanism luminos de generare a noi calităţi. Zolotov B. E. a descoperit legităţile de creare a noilor calităţi într-un sistem cu două obiecte, dintre care unul pune baza interacţiunii ca translare a calităţii (Lider, sau Operator), iar celălalt o reflectă în mişcarea sa (Condusul sau Expertul). În anumite condiţii şi principii de interacţiune are loc formarea unei calităţi noi, care asigură evoluţia sistemelor în interacţiune. Legea care descrie regimul de interacţiune şi punctele sale critice a fost denumită de Zolotov B. E. Legea însuşirii în Univers (Translarea Directă a Calităţilor) Leader – Follow (2).

Această lege stă la baza dezvoltării vieţii – a Evoluţiei. Datorită realizării acestei legi prin raporturile de lumină, în care se angajează fiinţele vii, are loc acumularea de calităţi noi în Natură şi în consecinţă, manifestarea acestora în forme noi de viaţă.

Experienţa practică a aplicării legii Leader-Follow a arătat că se pot forma purtători luminoşi de calităţi noi cu legături solitonice stabile (asemănătoare cu cristalele sau structurile luminoase sau de plasmă). Astfel de structuri devin translatori ai calităţilor noi spre cei cărora le lipsesc. Aplicarea structurilor luminoase ne permite să vorbim despre metode absolut noi de formare a noilor calităţi, când structura luminoasă, ca un model gata realizat se translează către elev de către Lider.

În acest caz apariţia deprinderilor noi nu necesită acumularea de cunoştinţe inutile, ci doar ajustarea elevului pe o structură şi consolidarea deprinderilor obţinute prin exerciţii corespunzătoare. Au fost elaborate diverse structuri, care asigură diferite metode noi de percepere a informaţiei prin SLP, ocolind senzorii organelor de percepţie. De exemplu, structura pentru realizarea egimuluri de vedere fără ochi. Această structură a stat la baza multiplelor metodologii de însuşire a vederii fără ochi, care seamănă mai mult cu un joc cu ghicitori, decât cu un proces de învăţare (3).

 

Legea translării directe a calităţilor (TDC)

T- timp

B – calitatea manifestată

Însuşi conceptul de Învăţare, conţine sensul ideii de lucru cu lumina. Procesul de transmitere a cunoştinţelor prin lumină se numeşte  Iluminare. Aici rolul de Leader îi revine Dascălului, iar Follow este elevul. Cu toate acestea, existenţa luminii Cunoaşterii provenită de la Dascăl, nu garantează succesul învăţării.

Dacă Lumina provenită de la dascăl nu poate pătrunde în Elev din cauza „tulburării cristalului bio-lichid”(structura cristalului bio-lichid din care se constituie în mare parte corpul nostru), atunci modelul translat de dascăl ca structură nu lasă nicio urmă în el şi, prin urmare, memoria nu reţine acel model. De aceea Dascălul este nevoit să-şi „cureţe” elevul cu propria-i lumina, să-l Ilumineze.

Iluminarea îi permite elevului să-şi înţeleagă dascălul fără cuvinte. Cuvintele încep să aibă rol de ancore asociative, care lansează procesul de ajustare a elevului la modelul corespunzător. Apariţia unui model integru la Elev sub acţiunea Luminii Cunoaşterii a Dascălului duce la un alt nivel de înţelegere a elevului. Procesul de trecere spre o nouă înţelegere poate fi numit Revelaţie. Totuşi, nu se vorbeşte încă despre cunoţtinţe noi. Este şi aceasta o nouă calitate a luminii, născută la elev, dar aceasta este oglindirea Luminii Cunoaşterii Dascălului, care nu are diferenţe calitative noi. Am modelat matematic interacţiunile informaţionale luminoase Leader-Follow folosindu-ne de exemplul de relaţie Dascăl – Elev (4,5). Drept rezultat am ajuns la concluzia că Elevul trebuie să fie foarte sârguincios şi insistent ca să primească Lumina Cunoaşterii a Dascălului. În acest caz iniţiativa lui poate să ducă la apariţia unei ramificări pe calitatea translată şi crearea unei cunoştinţe noi şi unice. 

Aceasta este faza finală a manifestării legii Leader-Follow. Apariţia unei calităţi noi poate fi denumită drept Revelaţie, însă în acest caz e vorba despre o altfel de revelaţie. Aici apare o nouă Lumină a Cunoaşterii, cu caracteristici noi, altădată inexistente. Naşterea Luminii Noi prin interacţiuni luminoase, este de fapt apariţia unui nou timp al vieţii, nouă calitate a vieţii.

Folosirea Luminii BIO (Luminii Vii) pentru organizarea procesului de învăţare permite elaborarea unor metodologii complet noi, pe care Zolotov B. E. le-a numit Învăţare BIO Laser.

Aceste tehnologii de invatare BIO Laser sunt practicate in Seminarele BioNet.

Crearea structurilor luminoase cu noi calităţi ale vieţii constituie un tip de creaţie, care uneşte laolaltă ştiinţa şi arta. Acesta poate fi numit Creare de lumină. Participanţii la procesul de Creare de lumină resimt ca regulă un tonus spiritual ridicat şi stare de inspiraţie. Luminozitatea lor creşte considerabil, lucru care poate fi observat cu ajutorul aparatelor GRV. Participarea îndelungată la acest proces duce la ramificaţia treptată dar consecventă a calităţii de luminozitate.

Cercetările conduse timp de mai mulţi ani asupra particularităţilor interacţiunilor luminoase cu metodele GDV au arătat că astfel se perfecţionează structura şi multidimensionalitatea  Sistemului Luminos de Percepţie al omului (SLP) (5). Astfel de modificări ale SLP permit crearea unor legături stabile între oameni, ceea ce ridică semnificativ adaptabilitatea şi securitatea activităţii umane. Analizând comunitatea umană, ca obiect de reţea în formare, un aspect important al nivelului său de dezvoltare devine măsura comunicabilităţii sale sau măsura apropierii elementelor sale, capabile să intre repede în interacţiune, formând mini-grupuri, capabile să rezolve sarcini operative şi să obţină răspunsuri de la sistemul global, necesare pentru funcţionarea întregului sistem.

Soluţiile în astfel de sisteme se resping sau se acceptă de către grupurile mai pregătite sau de către subiecţii capabili să evalueze integral şi adecvat, să transmită soluţia problemelor informaţionale şi energetice făcând-o în acelaşi timp publică şi accesibilă, şi să o implementeze optim în viaţă.

Aceste procese pot fi analizate atât sub aspect spaţial, cât şi sub aspect temporal, ceea ce, dacă admitem existenţa urmelor energo-informaţionale, ne permite să analizăm şi să formăm obiecte de reţea, distribuite pe tot spaţiul temporal al existenţei umane. Aceasta poate fi o direcţie de perspectivă în cercetarea proceselor din societatea umană, care au loc de-a lungul întregului fragment evolutiv din existenţa omenirii, ceea ce ne poate ajuta să analizăm şi să creăm modele de reţea mai cuprinzătoare a proceselor, care influenţează dezvoltarea civilizaţiei umane şi care formează cele mai progresiste direcţii de dezvoltare a societăţii, care îi permit comunităţii umane să se dezvolte armonios şi să treacă fără catastrofe pe trepte noi ale dezvoltării evolutive.

În acelaşi fel, printre interacţiunile luminoase de reţea pot fi analizate unele metode de prognozare şi proiectare mentală şi spirituală, care apar inevitabil ca etape superioare a analizei proceselor evolutive de dezvoltare a omenirii. O astfel de lărgire a metodelor de studiu al proceselor care au loc în societate ne-ar permite să privim mai adânc în esenţa proceselor de transformare, care influenţează mersul proceselor de evoluţie, dar să şi modelăm mai productiv şi mai eficient procesele de dezvoltare şi transformare a conştiinţei civilizatoare, care este un indicator principal al nivelului de dezvoltare a societăţii umane.

În procesele de modelare imitativă, efectuată pe bază de roluri de grup, determinarea şi arhivarea metodelor, trucurilor, acumularea, păstrarea şi reluarea energiei pentru activitatea umană poate avea loc cu ajutorul analizei stării participanţilor la evenimente în zonele ante, post şi în timpul evenimentelor cu ajutorul metodei vizualizării prin descărcări de gaze (metoda - GDV) a stării energetice atât a participanţilor la eveniment, cât şi a mediului de desfăşurare a evenimentului. Studiul rezultatelor obţinute cu ajutorul metodelor GDV în timp, pot picta un tablou real al dezvoltării evenimentelor în spaţiul temporal, care au dus la unele rezultate, dorite sau nedorite pentru sistemul studiat, din punctul de vedere al indicatorilor resurselor energetice, procesării energiei şi consumului de energie, care influenţează în mod cert posibiltatea existenţei unor sisteme desăvârşite în condiţiile contradicţiilor civilizaţiei moderne, care lasă puţine opţiuni pentru existenţa şi dezvoltarea comunităţii umane la scară planetară.

Pentru descrierea teoretică a proceselor de Interacţiune informaţională Luminoasă, am aplicat metodele Teoriei Structurilor Fizice şi Sinergeticii proceselor informaţionale (7,8). Modelele matematice imitative obţinute  au permis formularea principiilor de construcţie a structurilor luminoase cu particularităţi setate preventiv.

În calitate de exemplu practic pentru folosirea tehnologiilor descrise de Creare a luminii, se poate aminti elaborarea tehnologiilor şi dispozitivelor pentru creşterea adaptabilităţii de sistem a omului la medii naturale şi tehnogene extreme. Create în procesul Creării de Lumină, noile cunoştinţe permit elaborarea unei serii de dispozitive – Adaptoare de sistem sub denumirea generică de „Luminiţă” (Translighters), care cresc substanţial potenţialul de adaptare al omului prin reducerea influenţei diferitor interferenţe.

Aprobarea acestor dispozitive în diverse organizaţii ştiinţifice indică eficacitatea înaltă a acestora în cele mai diverse domenii. Dintre cele mai semnificative sunt următoarele rezultate – creşterea calităţii luminozităţii şi energeticii cu până la de 2 ori, îmbunătăţirea funcţionării sistemelor organismului cu până la de 10 ori, creşterea dimensionalităţii şi calităţii structurii apei cu până la de 2 ori, îmbunătăţirea caracteristicilor biochimice şi genomice ale omului. Utilizatorii acestor dispozitive devin mai liniştiţi şi echilibraţi, au relaţii bune cu cei apropiaţi şi cu colegii de serviciu, iar vieţile lor devin mai interesante şi mai fericite. Rezultatele acestei direcţii pot fi studiate în detaliu pe site-uri (9).

Analizând cercetările conduse timp de mai mulţi ani în domeniul Creării de Lumină, se poate susţine cu tărie că dezvoltarea teoriei şi practicilor Creării de Lumină îi scoate pe oameni din zona Existenţei Obscure şi îi conduce spre o Viaţă Luminoasă, umplându-i cu sensuri noi, idei noi, Lumină nouă, creând condiţii pentru uniunea oamenilor întru presperitate şi bunăstare.